Примери

Пример завршног рада - .NET framework и WinForms

23.12.2020

Пример једног одличног завршног рада на основним академским студијама.

Завршни рад је заснован на пројекту за предмет Пројекотвање софтвера.

Пример завршног рада - ASP.NET Core

21.12.2020

Пример завршног рада на основним академским студијама.

Завршни рад је заснован на пројекту за предмет Напредне .NET технологије.

Развој софтверског система за део пословања продавнице применом ASP.NET и React оквира

13.11.2020

Пример завршног рада на основним академским студијама.