Прошлост & садашњост ПЈ Ц

Популарност програмских језика

22.5.2019

                                                                               Maj, 2019.

Популарност програмских језика

Програмски језик Ц се налази на другом месту по популарности:

  - на (краткорочној) листи за мај 2019. године,

  - на дугорочној листи за период 1999-2019.

За више информација, видети на:

  1) TIOBE programming community index

      TIOBE, Official website (https://www.tiobe.com/tiobe-index/)

  2) У датотеци коју можете да преузмете (TIOBE.7z)